Giá vật liệu xây dựng tại TP. HCM năm 2017

Giá vật liệu xây dựng tại TP. HCM năm 2017

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố giá vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn thành phố trong quý I năm 2017.

Theo đó, giá VLXD trong công bố chưa bao gồm thuế VAT, được xác định và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị trường; chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có); là giá dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

No Comments

Post A Comment